O Goberno de Feijóo tras anular a concesión a Mar de Ons da línea Vigo-Islas Cíes e súa exclusividad o TS recoñece o dereito da naviera a ser indemnizada por los perxuicios económicos ocasionados por esa anulación da que pide 27 millóns de euros.

 

Pladesemapesga apuntala as responsabilidades exclusivas de López Veiga como Presidente da Autoridade Portuario no "sucio negocios" das navieras as Ilsas Cíes.- Despois de anos de deixadez por parte da Administración, o Movemento Ecoloxista celebra que, por fin, se faga cumprir o cupo de visitantes diarios ás illas Cíes, Unha das empresas dispon de un correo mail moi significativo; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. A Xunta de Galicia non so fiancia as presuntas ilegalidades a través de subvencións e de Turismo Galicia

; CRUCEROS RÍAS BAIXAS +

Mentres que a Mar de Ons o Goberno de Feijóo como resultado das súas xestións ten que indemnizar con 27,5 millones de euros a naviera+. O Goberno de Feijóo tras anular a concesión a Mar de Ons da línea Vigo-Islas Cíes e súa exclusividad o TS recoñece o dereito da naviera a ser indemnizada por los perxuicios económicos+ ocasionados por esa anulación.

 

NAVIERA DE LAS RÍAS GALLEGAS...+ NAVIERA NABIA….+

 

A demora de 14 anos en aprobar un PRUX por parte da administración e a manifesta irresponsabilidade de certas empresas navieiras, comprometen a conservación deste espazo natural e poñen en perigo a seguridade dos visitantes

A polémica das últimas semanas polo turismo desordenado nas Cíes pon de manifesto o que dende o ecoloxismo levamos anos denunciando: que a normativa de cupos de visitantes para as illas Cíes é incumprida de maneira sistemática por certas navieiras, sen que ata o momento se tomase ningunha medida seria de cara a atallar este problema por parte das autoridades competentes. Unicamente se impuxeron algunhas sancións que, pola súa escasa contía, compensan ás navieiras, comparadas cos enormes ingresos que se derivan de sobrepasar o tope diario de visitantes.

Alegrámonos de que por fin o problema saia á luz pública e se comecen a tomar medidas adicionais para impedir os incumprimentos. Mais a responsabilidade desta situación non é unicamente desas navieiras, ás que parece que non lles importa matar a galiña dos ovos de ouro que para elas representa o Parque Nacional, senón tamén das autoridades, polo desleixo co que veñen actuando ano tras ano respecto a este tema.

Proba delo é a queixa realizada o 23 de outubro de 2014 no seo do Padroado do Parque Nacional por un dos dous representantes do Movemento Ecoloxista neste organismo na que se sinalou que a media de visitantes ás illas Cíes durante o mes de agosto de 2013 era de 2.708 persoas feito que constataba o exceso de cupo rexistrado durante algúns días dese periodo no arquipélago. O Director-Conservador do Parque Nacional, José Antonio Fernández Bouzas, sacoulle importancia a este dato negando ningún tipo de exceso de cupo.

 

Ademais, dende 2011 lévanse presentado arredor de 120 denuncias ás navieiras por exceso de cupo e ningunha superou a contía de 12.000 euros. Coa lei na man poderíanse ter imposto sancións de ata 200.000 euros e incluso unha retirada temporal da concesión. Isto está en sintonía coa tibieza do Parque Nacional á hora de sancionar actividades non permitidas ou ilegais tais como a entrada en zonas de reserva, a pesca deportiva en augas do espazo protexido,... actividades que sempre levan un aviso antes de impor unha multa. Isto acarrexa a relaxación xeneralizada no cumprimento da normativa vixente no Parque Nacional.

Rol de Despacho y Dotación

 El Rol de Despacho y Dotación acredita el viaje que está realizando el buque, así como el hecho de que lo ha emprendido previo cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios para su despacho.

 En el Rol se expresarán también la identidad, nacionalidad, puesto a bordo, titulación, certificados de capacitación y fechas de enrolamiento y desenrolamiento de todos los miembros de la dotación, además de las especialidades previstas reglamentariamente en atención a la clase de navegación.

Diario de Navegación

Además de las circunstancias establecidas en otras leyes y reglamentos, en el Diario de Navegación se anotarán, por singladuras, todos los acontecimientos relevantes ocurridos. En particular, se tomará nota de los actos del capitán cuando actúe en el ejercicio de funciones públicas.

Cuaderno de Bitácora

En los buques en que vayan enrolados dos o más oficiales de puente, deberá llevarse también un libro, denominado Cuaderno de Bitácora, en el que los pilotos de guardia registrarán cuantas vicisitudes náuticas y meteorológicas se produzcan durante la navegación.

Xa o 11 de febreiro de 2016, a actual Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, efectuaba as seguintes declaracións: “O reto para 2016 é superar a barreira dos 400.000 visitantes ó Parque Nacional” que lonxe de parecer realizadas pola conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio semellan ter sido efectuadas por algunha persoa vencellada á Consellaría de Turismo. Ese día non se propuxo ningunha iniciativa rigurosa de estudo da capacidade de carga do espazo natural senón que se voltou manifestar a obsesión por ter cada vez máis visitantes anuais.

A riqueza do Parque Nacional é sobradamente coñecida mesmo a nivel internacional, polo que os esforzos deben ir máis encamiñados á conservación dos seus ecosistemas que a presentar ás illas exclusivamente como destino turístico. A principal finalidade dun Parque Nacional é a conservación dos seus valores naturais fráxiles ou singulares, e a ela deben supeditarse todas as medidas de xestión.

Unha das causas da masificación das illas está na liberalización do transporte marítimo e no mal funcionamento do actual sistema centralizado de control das vendas. Algunhas das varias navieiras xurdidas vendían billetes de xeito descontrolado, chegando nos momentos máis álxidos da tempada turística a dobrar o número permitido. Cun control estrito que impida a venta fóra do circuíto legal -algo que debería ser moi sinxelo co actual desenvolvemento tecnolóxico- non se deberían producir episodios como o do pasado domingo, en que centos de persoas foron obrigadas a voltar a terra por ter excedido o cupo.

Dende o Movemento Ecoloxista instamos á Administración a que garanta un control máis rigoroso do número de billetes vendidos, un control realmente efectivo que impida vender máis do número estipulado cada día, número que xa de por si nos parece excesivamente alto para garantir a conservación dos hábitats naturais, e que en calquera caso, nunca foi obxecto de ningún estudo rigoroso de capacidade de carga.

Vemos positivo, aínda que demasiado tardío, o aparente cambio de rumo iniciado pola Dirección do Parque Nacional, cuxas denuncias reiteradas na última semana, así como as realizadas por persoas anónimas a través das redes sociais, foron as que permitiron que se tivese coñecemento pola poboación en xeral do que está pasando no arquipélago.

 

 

 

Porén, cómpre adoptar máis medidas de cara a garantir a conservación deste valioso espazo natural como se vén a denunciar dende o ecoloxismo nos últimos anos.
A primeira delas é a aprobación do Plano Reitor de Uso e Xestión. O Movemento Ecoloxista leva máis dunha década solicitando, tanto á Dirección do Parque Nacional como á Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que se cumpra a Disposición Adicional Segunda da Lei 15/2002, de 1 de xullo pola que se declara o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, que di: “No prazo dun ano elaborarase o plano reitor de uso e xestión (PRUX) do Parque Nacional”. Deste xeito, o PRUX tiña que ter sido aprobado o día 3 de xullo de 2003. Malia as insistentes peticións dos últimos anos do Movemento Ecoloxista, nin a Dirección do Parque Nacional nin a Consellaría chegaron a aprobar este valioso documento. Polo tanto, a regulación das actividades que se levan a cabo neste espazo protexido -ao carecer deste documento- realízase sen a planificación axeitada e incumprindo a lei de declaración do Parque.Só a neglixencia máis absoluta pode explicar que a estas alturas aínda careza dun plano que regule a súa xestión.

Outra eiva que cómpre mellorar é o aumento da dotación de persoal que efectúa labores de vixilancia e información durante o verán. En non poucas ocasións tan só hai unha guía para as 3.000 persoas que visitan o arquipélago de Cíes durante os meses de xullo e agosto.

Ademais, existe unha clara falla de investimentos en conservación, especialmente no control de flora exótica invasora, e unha falla de estudos e actuacións para frear o declive de especies ameazadas como o corvo mariño cristado que pese a ser o emblema do Parque Nacional, rexistrou nos últimos anos un grande declive poboacional no espazo protexido.

Agardamos que o ocorrido nos últimos días sexa o inicio dun cambio de rumo por parte da administración cara a unha protección efectiva duns ecosistemas para os que a presión turística excesiva -que vimos denunciando reiteradamente-, pode supoñer un risco fatal.

Asdo: ADEGA, APDR, FEG, Rede de Colectivos A Ría non se Vende, Salvemos Monteferro, Verdegaia e Voces Polo Litoral.

En la ría de Vigo operan varias compañías navieras, con flotas modernas de barcos regulares a diferentes destinos y horarios.

En algunos casos puedes consultar los horarios y tarifas o incluso comprar tus billetes online en la web de la naviera.

CRUCEROS RÍAS BAIXAS

Tlf: 986 433 698 / 678 491 922 Web: http://www.crucerosriasbaixas.com

eMail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

MAR DE ONS

Tlf: 986 225 272 Web: http://www.mardeons.com/

eMail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

NAVIERA DE LAS RÍAS GALLEGAS

Tlf: 986 433 706

NAVIERA NABIA

Tlf: 986 320 048 Web: http://www.piratasdenabia.com

eMail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


1* La Ley de Navegación Marítima – Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima -lleva a cabo una reforma amplia del Derecho marítimo español contemplando todos sus aspectos. El objeto de esta ley es la regulación de las situaciones y relaciones jurídicas nacidas con ocasión de la navegación marítima.

La entrada en puerto


En el ámbito del derecho marítimo, todos los buques podrán entrar en los puertos españoles abiertos a la navegación marítima nacional e internacional, con sujeción en todo caso a las prescripciones contenidas en esta ley y a las demás de la legislación portuaria, de seguridad, de aduanas, de extranjería e inmigración, de policía, de sanidad, medioambiental y pesquera, así como a las condiciones operativas establecidas.

La entrada de buques en los puertos españoles de acuerdo con el derecho marítimo, se podrá prohibir o condicionar por razones de emergencia o riesgos específicos para la salud pública, la seguridad de la navegación, la protección de los tráficos y las instalaciones portuarias, la represión de la pesca ilegal o la sostenibilidad ambiental, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

La autorización para entrar en puerto se concederá por la Administración portuaria, a solicitud de los armadores, navieros, capitanes o consignatarios, y quedará siempre supeditada al cumplimiento de la legislación y demás normativa a que se refieren los apartados anteriores.

Forma de llevar los libros

Los Diarios de Navegación y los Cuadernos de Máquinas y de Bitácora deberán llevarse foliados, rubricados y sellados, hoja por hoja, por la autoridad de la Administración Marítima y no deberán contener interlineaciones, raspaduras ni enmiendas. Los asientos deben ser sucesivos y fechados, firmados por el capitán los del Diario de Navegación, por los pilotos los del Cuaderno de Bitácora y por el jefe del servicio de máquinas los del Cuaderno de Máquinas.

Reglamentariamente podrá establecerse un régimen de llevanza de los libros mediante soporte informático u otras técnicas de carácter similar.

El Contrato de fletamento marítimo

contratos marítimosUna de las características esenciales del fletamento es, que tiene por objeto el transporte de mercancías o personas.

El fletante tiene la obligación de recibir la carga, transportarla y entregarla en destino.

Se regula en el art.665 del Código de Comercio, señalando entre otras circunstancias, dicho artículo que:

“El contrato de fletamento deberá extenderse por duplicado en póliza firmada por los contratantes, y cuando alguno no sepa o no pueda, por dos testigos a su ruego.”

Legislación Nacional marítima

Ley 4/2014, de 24 de julio de Navegación Marítima

Orden 10.6.83. Normas complementarias al Convenio SOLAS 74/78. Aplicación a buques de recreo y de pesca.

R.D. 1041/97. Normas de protección en el transporte de animales vivos.

Orden 14.7.64. Por la que se establecen las tripulaciones mínimas que deben llevar los buques mercantes y de pesca.

R,D, 145/89. Sobre admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos.

R.D. 1253/97. Decreto que incorpora a la normativa nacional las Directivas 93/75 y siguientes, sobre condiciones de notificación de buques con mercancías peligrosas.

R.D. 1952/95. Aprobación de la Comisión para la coordinación del transporte de mercancías peligrosas.

R.D. 230/98. Norma por la que se publica el Reglamento de Explosivos.

Ley 60/62. Regula lo relativo a las extracciones de restos hundidos, hallazgos de material en el mar, el remolque y los auxilios y salvamento en la mar.

Decreto 984/67. Reglamento para la aplicación de la Ley 60/62

R.D. 393/96. Desarrollo reglamentario del servicio de practicaje.

Orden 20.02.97. Regulación del Reglamento de capacitación profesional para el servicio de practicaje.

R.D. 1835/83. Normas de balizamiento en las costas españolas.

Orden 27.2.96. Regulación de la Comisión de Faros.

Orden 14.4.88. Por la que se establece la Comisión para la investigación de los siniestros marítimos.

R.D. 799/81. Se establece el procedimiento de autorización de trabajos científicos a buques extranjeros en aguas españolas.

Orden 18.2.88. Regula las condiciones para el enrole en un buque de personal ajeno a la tripulación.

Orden 31.7.92. Establece los requisitos de formación en seguridad marítima que deben cumplir las tripulaciones de buques mercantes y de pesca.

R.D. 438/94. Regula las instalaciones de recepción de residuos oleosos procedentes de buques.

Fuente de información principal: Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

 

 

Explicación científica de la aparición de un 'ovni' en el cielo de España

El 20 de septiembre, los habitantes de Santa Cruz de Tenerife fueron testigos d...

El futuro de la investigación marina arriba al Campus do Mar

El futuro de la investigación marina arriba al Campus do Mar

Castilla la Mancha, Valencia, Madrid, Andalucía, Aragón, Extremadura y Euskadi,...

Otoño es la mejor estación para comer cangrejos peludos, ya que es la época en la que son más fértiles y sabrosos

Otoño es la mejor estación para comer cangrejos peludos, ya que es la época en la que son más fértiles y sabrosos

El Museo de Palacio de Beijing ha compartido una serie de fotos de su colección de reliquias con temática de cangrejo en la plataforma Weibo para celebrar la temporada del cangrejo. Otoño es la mejor estación para comer cangrejos peludos, ya que es la época en la que son más fértiles y sabrosos.

Fiestas y medallas a costa de lo público junto al dinero presuntamente malversado en Fundaciones Arao, Océano Vivo, con ...
Fiestas y medallas a costa de lo público junto al dinero presuntamente malversado en Fundaciones Arao, Océano Vivo, con plena cobertura del premiado López veiga.

La burla a los ciudadanos en plena campaña de denuncias por abandono de las funciones-responsabilidades en los incendios forestales, la flota en clara desaparición donde las quejas son e [ ... ]

Augas confirma ao BNG que das 44 centrais hidráulicas, só unha ten cláusulas sociais, das que parte son dos fillos de Fr...

A deputada do BNG, Carme Adán preguntou ao goberno que vai facer cos saltos hidroeléctricos en Galiza ante o remate das concesións e coas infraestruturas xa amortizadas A parlame [ ... ]

Con victoria también en la segunda jornada, Starfigther, Santiago Roma y El Juliana by Deep Blue ratificaron su triunfo...
 Con victoria también en la segunda jornada, Starfigther, Santiago Roma y El Juliana by Deep Blue ratificaron su triunfo final en el Trofeo Acimut Norte de  cruceros


 Con una divertida y técnica etapa final, concluyó este domingo 27 de agosto la décimo tercera edición del Trofeo Azimut Norte de Cruceros que organizó el Club Náutico Deportivo de San Adri [ ... ]

La flota de artes menores del Mediterráneo español lleva siglos accediendo al recurso del atún rojo, no es de recibo que...
La flota de artes menores del Mediterráneo español lleva siglos accediendo al recurso del atún rojo, no es de recibo que ahora se pretenda un modelo de Cuotas Individuales Transferibles cuyo transfondo no es otro que ahogarnos en nuestra forma de vivir

 La Asociación para la defensa de la pesca artesanal del Mediterráneo (ADPAM), la Federación regional de cofradías de Canarias, la Asociación Océanos de  [ ... ]

Pladesemapesga denuncia andanzas @XulioFerreiro con fondos europeos donde aparece Presidente del @Depor @TinoFernández g...
Pladesemapesga denuncia andanzas @XulioFerreiro con fondos europeos donde aparece Presidente del @Depor @TinoFernández ganando más de 4.5 millones de euros de fondos FEDER.

Tino Fernández, imparable: Altia gana un 50% más en un año. (Altia gestiona variados proyectos de A Coruña sobre SMARTCITY),licitaciones y adjudicaciones de contratos de 11 [ ... ]

Una trama de empresas y funcionarios públicos, contratos, informacion privilegiada, a cambio dinero, regalos, viajes a f...
Una trama de empresas y funcionarios públicos, contratos, informacion privilegiada, a cambio dinero, regalos, viajes a funcionarios publicos y políticos, blanqueo de capitales , falsedad documental, revelación, cohecho y prevaricación.

....como imputados: 1- JOSE LUIS MIGUEZ REY, 2.- HENRY LAIÑO LOPEZ, 3.-ANGEL LUIS ESPADAS DIEZ ,4.-GERARDO CONDE ROA ,5.-ADRIAN VARELA SARANDESES ,6.-BERNARDINO HIGINIO RAMA SEOANE ,7.-ALEXANDR [ ... ]

Las barbaridades en el litoral de Galicia bajo la impunidad de Feijóo (PPdeG) encuentran un nido de irregularidades bajo...
Las barbaridades en el litoral de Galicia bajo la impunidad de Feijóo (PPdeG) encuentran un nido de irregularidades bajo la Consellería do Mar..

Hoy, por lo demostrado, la estabilidad de un gobierno central o autonómico, caso de un episodio de contaminación en la mar, está en manos de las radiocomunicaciones. ¿ Exa [ ... ]

Greenpeace colabora en aguas africanas en la detención de pesqueros ilegales con sede en el puerto de Las Palmas
Greenpeace colabora en aguas africanas en la detención de pesqueros ilegales con sede en el puerto de Las Palmas

Estos barcos han realizado prácticas ilegales como transbordos en alta mar, falta de nombres legibles en los buques, impago de multas y uso ilegal de equipo de pesca • El buque Esperanza  [ ... ]

Exemplar comportamento de bañistas, coas indicacións da CEMMA, permite o rescate dun golfiño varado en Ares
Exemplar comportamento de bañistas, coas indicacións da CEMMA, permite o rescate dun golfiño varado en Ares

O que prometía un simple día de mar para, unha familia de turistas náuticos, converteuse nunha aventura de rescate dun golfiño varado.   No lugar das praias da Miranda e a Barrosa, unha zo [ ... ]

La Anchoa de Santoña: un producto tradicional que se reinventa en clave Gourmet

Bodega La Fuente, cadena de restauración especializada que opera en el me...

FNYH y Pequesurf recuperan las dunas de Somo

FNYH y Pequesurf recuperan las dunas de Somo

Los jóvenes participantes de los campamentos de surf, Pequesurf, que se c...

El Meditarráneo expulsa cadaveres a sus playas de inmigrantes
El Meditarráneo expulsa cadaveres a sus playas de inmigrantes

Abdullatif Al-Munser, funcionario de la guardia costera libia dijo que los migrantes se dirigían tal vez a la isla italiana de Lampedusa. Al-M [ ... ]

OS SOCIALISTAS CONSIDERAN A PRÓRROGA DA CONCESIÓN A ENCE EN PONTEVEDRA “OPACA E POLA PORTA DE ATRÁS, CUN SUPOSTO INFORME...

O PSdeG rexistra varias iniciativas no Parlamento para esixir “de forma urxente” o informe no que se basea a decisión do Ministerio [ ... ]

Ayer y hoy la Web de Sasemar esta fuera de servicio para OCULTAR un petrolero a la deriva con más de 330 mil toneladas ...
Ayer y hoy la Web de Sasemar esta fuera de servicio para OCULTAR  un petrolero a la deriva con más de 330 mil toneladas de fuel a menos de 5 millas de las costas de Galicia.

!! Salvamento Marítimo, nada dice del PARTE MARÍTIMO DE LA INCIDENCIA, que debe ser enviado al Juzgado Marítimo de Ferrol....Algo [ ... ]

Interceptados 171 kilos de cocaína ocultos en bananas sintéticas procedentes de Colombia
Interceptados 171 kilos de cocaína ocultos en bananas sintéticas procedentes de Colombia

Las bananas de plástico rellenas de cocaína estaban en el interior de 19 cajas apiladas en el único palé marcado con una & [ ... ]

El negocio personalizado a su medida política y manejo oculto del dinero público ciega a Rosa Quintana, Rodríguez Valero...
El negocio personalizado a su medida política y manejo oculto del dinero público ciega a Rosa Quintana, Rodríguez Valero y Luis Pedrosa, provocando decenas de fallecidos y siniestros en la Mar.

Luis Pedrosa acepta la extorsión de López Sors entregándole dinero público a cambio de que calle y acepte la culpabilidad  [ ... ]

Luz Rodríguez: “El Partido Popular es un partido que está corrupto y que representa la corrupción institucionalizada en ...
Luz Rodríguez: “El Partido Popular es un partido que está corrupto y que representa la corrupción institucionalizada en nuestro país”

El partido del gobierno con Mariano Rajoy, Feijóo navegando bajo amistad manifiesta con narcotraficantes y todo lo que esta cayendo, Gú [ ... ]

Malta celebra el 450 aniversario del Gran Asedio
Malta celebra el 450 aniversario del Gran Asedio

Numerosos actos oficiales conmemoran este año 2015 la victoria de Malta contra la ocupación del Imperio Otomano

Solicitan apoio da entidad PLADESEMAPESGA para facer público A PRESUNTA CORRUPCIÓN E MANIPUALCIÓN DA INSTITUCIÓN DO MAR...

Rosa Quintana négase de forma ILEGAL e INMORAL que tras esgotarse no se faga un novo Plan Experimental de Extraccion de Poliquetos na Cofradia  [ ... ]

La flota pesquera al igual que la Náutica de Recreo el mejor ejemplo del fracaso de la formación. El reciente naufragio ...
La flota pesquera al igual que la Náutica de Recreo el mejor ejemplo del fracaso de la formación. El reciente naufragio del pesquero Segundo Duran demuestra el uso irregular del teléfono movil.

Náutica de recreo: Sasemar puso al descubierto en 2008 los ratios de utilización indebida del Sistema Mundial de Socorro en la Ná [ ... ]

OMI. Prestige. Rajoy y Ana Pastor colocan un funcionario Público de FOMENTO ante la Organización Marítima Internacional,...
OMI. Prestige. Rajoy y Ana Pastor colocan un funcionario Público de FOMENTO ante la Organización Marítima Internacional, vulnerando la independencia funcional.

Pladesemapesga - exige sin demora su CESE FULMINANTE- y las correspondientes explicaciones al Embajador de la Organización Marítima Inte [ ... ]

Alerta Rápida : el concepto... la Comisión de Investigación CIAIM conculca de forma recurrente el Ordenamiento Jurídico ...
Alerta Rápida : el concepto... la Comisión de Investigación CIAIM conculca de forma recurrente el Ordenamiento Jurídico de 2011

Las muertes de 18 hombres de los pesqueros Santa Ana, Mar de Marín y Mar Nosso. La Xunta de Galicia, Feijóo y Rosa Quintana y el Gobier [ ... ]

El "fiasco" del Plan Nacional Respuesta depués del Prestige con visos descarados de buscar dinero público para fines pol...
El

Para Pladesemapesga tiene nula credibilidad tras 13 años después del Prestige sin respuesta ni cumplimiento de las normativas de la OMI. [ ... ]

Indecencia y falta de ética política de  las mareas bajo @XulioFerreiro + y @martinhonoriega +

anuncioCIAIM