Alertan de que xa e ora de poñer fin as "tropelías" da Xunta en connivencia coas empresas concesionarias do transporte as Islas Cíes e o silencio de Enrique López Veiga como máximo responsable.1*

Información
Portada 25 Agosto 2017
social youtube xornalgalicia   feed-image

 O Goberno de Feijóo tras anular a concesión a Mar de Ons da línea Vigo-Islas Cíes e súa exclusividad o TS recoñece o dereito da naviera a ser indemnizada por los perxuicios económicos ocasionados por esa anulación da que pide 27 millóns de euros.

 

Pladesemapesga apuntala as responsabilidades exclusivas de López Veiga como Presidente da Autoridade Portuario no "sucio negocios" das navieras as Ilsas Cíes.- Despois de anos de deixadez por parte da Administración, o Movemento Ecoloxista celebra que, por fin, se faga cumprir o cupo de visitantes diarios ás illas Cíes, Unha das empresas dispon de un correo mail moi significativo; Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. A Xunta de Galicia non so fiancia as presuntas ilegalidades a través de subvencións e de Turismo Galicia

; CRUCEROS RÍAS BAIXAS +

Mentres que a Mar de Ons o Goberno de Feijóo como resultado das súas xestións ten que indemnizar con 27,5 millones de euros a naviera+. O Goberno de Feijóo tras anular a concesión a Mar de Ons da línea Vigo-Islas Cíes e súa exclusividad o TS recoñece o dereito da naviera a ser indemnizada por los perxuicios económicos+ ocasionados por esa anulación.

 

NAVIERA DE LAS RÍAS GALLEGAS...+ NAVIERA NABIA….+

 

A demora de 14 anos en aprobar un PRUX por parte da administración e a manifesta irresponsabilidade de certas empresas navieiras, comprometen a conservación deste espazo natural e poñen en perigo a seguridade dos visitantes

A polémica das últimas semanas polo turismo desordenado nas Cíes pon de manifesto o que dende o ecoloxismo levamos anos denunciando: que a normativa de cupos de visitantes para as illas Cíes é incumprida de maneira sistemática por certas navieiras, sen que ata o momento se tomase ningunha medida seria de cara a atallar este problema por parte das autoridades competentes. Unicamente se impuxeron algunhas sancións que, pola súa escasa contía, compensan ás navieiras, comparadas cos enormes ingresos que se derivan de sobrepasar o tope diario de visitantes.

Alegrámonos de que por fin o problema saia á luz pública e se comecen a tomar medidas adicionais para impedir os incumprimentos. Mais a responsabilidade desta situación non é unicamente desas navieiras, ás que parece que non lles importa matar a galiña dos ovos de ouro que para elas representa o Parque Nacional, senón tamén das autoridades, polo desleixo co que veñen actuando ano tras ano respecto a este tema.

Proba delo é a queixa realizada o 23 de outubro de 2014 no seo do Padroado do Parque Nacional por un dos dous representantes do Movemento Ecoloxista neste organismo na que se sinalou que a media de visitantes ás illas Cíes durante o mes de agosto de 2013 era de 2.708 persoas feito que constataba o exceso de cupo rexistrado durante algúns días dese periodo no arquipélago. O Director-Conservador do Parque Nacional, José Antonio Fernández Bouzas, sacoulle importancia a este dato negando ningún tipo de exceso de cupo.

 

Ademais, dende 2011 lévanse presentado arredor de 120 denuncias ás navieiras por exceso de cupo e ningunha superou a contía de 12.000 euros. Coa lei na man poderíanse ter imposto sancións de ata 200.000 euros e incluso unha retirada temporal da concesión. Isto está en sintonía coa tibieza do Parque Nacional á hora de sancionar actividades non permitidas ou ilegais tais como a entrada en zonas de reserva, a pesca deportiva en augas do espazo protexido,... actividades que sempre levan un aviso antes de impor unha multa. Isto acarrexa a relaxación xeneralizada no cumprimento da normativa vixente no Parque Nacional.

Rol de Despacho y Dotación

 El Rol de Despacho y Dotación acredita el viaje que está realizando el buque, así como el hecho de que lo ha emprendido previo cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios para su despacho.

 En el Rol se expresarán también la identidad, nacionalidad, puesto a bordo, titulación, certificados de capacitación y fechas de enrolamiento y desenrolamiento de todos los miembros de la dotación, además de las especialidades previstas reglamentariamente en atención a la clase de navegación.

Diario de Navegación

Además de las circunstancias establecidas en otras leyes y reglamentos, en el Diario de Navegación se anotarán, por singladuras, todos los acontecimientos relevantes ocurridos. En particular, se tomará nota de los actos del capitán cuando actúe en el ejercicio de funciones públicas.

Cuaderno de Bitácora

En los buques en que vayan enrolados dos o más oficiales de puente, deberá llevarse también un libro, denominado Cuaderno de Bitácora, en el que los pilotos de guardia registrarán cuantas vicisitudes náuticas y meteorológicas se produzcan durante la navegación.

Xa o 11 de febreiro de 2016, a actual Conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, efectuaba as seguintes declaracións: “O reto para 2016 é superar a barreira dos 400.000 visitantes ó Parque Nacional” que lonxe de parecer realizadas pola conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio semellan ter sido efectuadas por algunha persoa vencellada á Consellaría de Turismo. Ese día non se propuxo ningunha iniciativa rigurosa de estudo da capacidade de carga do espazo natural senón que se voltou manifestar a obsesión por ter cada vez máis visitantes anuais.

A riqueza do Parque Nacional é sobradamente coñecida mesmo a nivel internacional, polo que os esforzos deben ir máis encamiñados á conservación dos seus ecosistemas que a presentar ás illas exclusivamente como destino turístico. A principal finalidade dun Parque Nacional é a conservación dos seus valores naturais fráxiles ou singulares, e a ela deben supeditarse todas as medidas de xestión.

Unha das causas da masificación das illas está na liberalización do transporte marítimo e no mal funcionamento do actual sistema centralizado de control das vendas. Algunhas das varias navieiras xurdidas vendían billetes de xeito descontrolado, chegando nos momentos máis álxidos da tempada turística a dobrar o número permitido. Cun control estrito que impida a venta fóra do circuíto legal -algo que debería ser moi sinxelo co actual desenvolvemento tecnolóxico- non se deberían producir episodios como o do pasado domingo, en que centos de persoas foron obrigadas a voltar a terra por ter excedido o cupo.

Dende o Movemento Ecoloxista instamos á Administración a que garanta un control máis rigoroso do número de billetes vendidos, un control realmente efectivo que impida vender máis do número estipulado cada día, número que xa de por si nos parece excesivamente alto para garantir a conservación dos hábitats naturais, e que en calquera caso, nunca foi obxecto de ningún estudo rigoroso de capacidade de carga.

Vemos positivo, aínda que demasiado tardío, o aparente cambio de rumo iniciado pola Dirección do Parque Nacional, cuxas denuncias reiteradas na última semana, así como as realizadas por persoas anónimas a través das redes sociais, foron as que permitiron que se tivese coñecemento pola poboación en xeral do que está pasando no arquipélago.

 

 

 

Porén, cómpre adoptar máis medidas de cara a garantir a conservación deste valioso espazo natural como se vén a denunciar dende o ecoloxismo nos últimos anos.
A primeira delas é a aprobación do Plano Reitor de Uso e Xestión. O Movemento Ecoloxista leva máis dunha década solicitando, tanto á Dirección do Parque Nacional como á Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio que se cumpra a Disposición Adicional Segunda da Lei 15/2002, de 1 de xullo pola que se declara o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, que di: “No prazo dun ano elaborarase o plano reitor de uso e xestión (PRUX) do Parque Nacional”. Deste xeito, o PRUX tiña que ter sido aprobado o día 3 de xullo de 2003. Malia as insistentes peticións dos últimos anos do Movemento Ecoloxista, nin a Dirección do Parque Nacional nin a Consellaría chegaron a aprobar este valioso documento. Polo tanto, a regulación das actividades que se levan a cabo neste espazo protexido -ao carecer deste documento- realízase sen a planificación axeitada e incumprindo a lei de declaración do Parque.Só a neglixencia máis absoluta pode explicar que a estas alturas aínda careza dun plano que regule a súa xestión.

Outra eiva que cómpre mellorar é o aumento da dotación de persoal que efectúa labores de vixilancia e información durante o verán. En non poucas ocasións tan só hai unha guía para as 3.000 persoas que visitan o arquipélago de Cíes durante os meses de xullo e agosto.

Ademais, existe unha clara falla de investimentos en conservación, especialmente no control de flora exótica invasora, e unha falla de estudos e actuacións para frear o declive de especies ameazadas como o corvo mariño cristado que pese a ser o emblema do Parque Nacional, rexistrou nos últimos anos un grande declive poboacional no espazo protexido.

Agardamos que o ocorrido nos últimos días sexa o inicio dun cambio de rumo por parte da administración cara a unha protección efectiva duns ecosistemas para os que a presión turística excesiva -que vimos denunciando reiteradamente-, pode supoñer un risco fatal.

Asdo: ADEGA, APDR, FEG, Rede de Colectivos A Ría non se Vende, Salvemos Monteferro, Verdegaia e Voces Polo Litoral.

En la ría de Vigo operan varias compañías navieras, con flotas modernas de barcos regulares a diferentes destinos y horarios.

En algunos casos puedes consultar los horarios y tarifas o incluso comprar tus billetes online en la web de la naviera.

CRUCEROS RÍAS BAIXAS

Tlf: 986 433 698 / 678 491 922 Web: http://www.crucerosriasbaixas.com

eMail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

MAR DE ONS

Tlf: 986 225 272 Web: http://www.mardeons.com/

eMail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

NAVIERA DE LAS RÍAS GALLEGAS

Tlf: 986 433 706

NAVIERA NABIA

Tlf: 986 320 048 Web: http://www.piratasdenabia.com

eMail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


1* La Ley de Navegación Marítima – Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima -lleva a cabo una reforma amplia del Derecho marítimo español contemplando todos sus aspectos. El objeto de esta ley es la regulación de las situaciones y relaciones jurídicas nacidas con ocasión de la navegación marítima.

La entrada en puerto


En el ámbito del derecho marítimo, todos los buques podrán entrar en los puertos españoles abiertos a la navegación marítima nacional e internacional, con sujeción en todo caso a las prescripciones contenidas en esta ley y a las demás de la legislación portuaria, de seguridad, de aduanas, de extranjería e inmigración, de policía, de sanidad, medioambiental y pesquera, así como a las condiciones operativas establecidas.

La entrada de buques en los puertos españoles de acuerdo con el derecho marítimo, se podrá prohibir o condicionar por razones de emergencia o riesgos específicos para la salud pública, la seguridad de la navegación, la protección de los tráficos y las instalaciones portuarias, la represión de la pesca ilegal o la sostenibilidad ambiental, de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

La autorización para entrar en puerto se concederá por la Administración portuaria, a solicitud de los armadores, navieros, capitanes o consignatarios, y quedará siempre supeditada al cumplimiento de la legislación y demás normativa a que se refieren los apartados anteriores.

Forma de llevar los libros

Los Diarios de Navegación y los Cuadernos de Máquinas y de Bitácora deberán llevarse foliados, rubricados y sellados, hoja por hoja, por la autoridad de la Administración Marítima y no deberán contener interlineaciones, raspaduras ni enmiendas. Los asientos deben ser sucesivos y fechados, firmados por el capitán los del Diario de Navegación, por los pilotos los del Cuaderno de Bitácora y por el jefe del servicio de máquinas los del Cuaderno de Máquinas.

Reglamentariamente podrá establecerse un régimen de llevanza de los libros mediante soporte informático u otras técnicas de carácter similar.

El Contrato de fletamento marítimo

contratos marítimosUna de las características esenciales del fletamento es, que tiene por objeto el transporte de mercancías o personas.

El fletante tiene la obligación de recibir la carga, transportarla y entregarla en destino.

Se regula en el art.665 del Código de Comercio, señalando entre otras circunstancias, dicho artículo que:

“El contrato de fletamento deberá extenderse por duplicado en póliza firmada por los contratantes, y cuando alguno no sepa o no pueda, por dos testigos a su ruego.”

Legislación Nacional marítima

Ley 4/2014, de 24 de julio de Navegación Marítima

Orden 10.6.83. Normas complementarias al Convenio SOLAS 74/78. Aplicación a buques de recreo y de pesca.

R.D. 1041/97. Normas de protección en el transporte de animales vivos.

Orden 14.7.64. Por la que se establecen las tripulaciones mínimas que deben llevar los buques mercantes y de pesca.

R,D, 145/89. Sobre admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos.

R.D. 1253/97. Decreto que incorpora a la normativa nacional las Directivas 93/75 y siguientes, sobre condiciones de notificación de buques con mercancías peligrosas.

R.D. 1952/95. Aprobación de la Comisión para la coordinación del transporte de mercancías peligrosas.

R.D. 230/98. Norma por la que se publica el Reglamento de Explosivos.

Ley 60/62. Regula lo relativo a las extracciones de restos hundidos, hallazgos de material en el mar, el remolque y los auxilios y salvamento en la mar.

Decreto 984/67. Reglamento para la aplicación de la Ley 60/62

R.D. 393/96. Desarrollo reglamentario del servicio de practicaje.

Orden 20.02.97. Regulación del Reglamento de capacitación profesional para el servicio de practicaje.

R.D. 1835/83. Normas de balizamiento en las costas españolas.

Orden 27.2.96. Regulación de la Comisión de Faros.

Orden 14.4.88. Por la que se establece la Comisión para la investigación de los siniestros marítimos.

R.D. 799/81. Se establece el procedimiento de autorización de trabajos científicos a buques extranjeros en aguas españolas.

Orden 18.2.88. Regula las condiciones para el enrole en un buque de personal ajeno a la tripulación.

Orden 31.7.92. Establece los requisitos de formación en seguridad marítima que deben cumplir las tripulaciones de buques mercantes y de pesca.

R.D. 438/94. Regula las instalaciones de recepción de residuos oleosos procedentes de buques.

Fuente de información principal: Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

 

 

campana_de_propinas