Información

OBRI EL PUNT D’INFORMACIÓ DEL MUNTANYAR DE LA MONA A LA DEVESA DE L’ALBUFERA

Información
Diario Marítimo ; 17 Agosto 2015

0817 Punt dInformació AlbuferaEl Punt d'Informació del Muntanyar de la Mona, situat en el passeig que va des del Saler a la platja, estarà obert de dilluns a dissabte en horari de 9:30 a 13:30 hores. En este horari, huit informadors ambientals rebran al públic i visitants de la Devesa i els informaran de les diferents activitats que allí puguen gaudir.

      Per al regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera, Sergi Campillo, “este punt d'informació vol remarcar la importància del bosc de la Devesa que la mobilització ciutadana va aconseguir lliurar de l'especulació urbanística. Un bosc amb una riquíssima diversitat biològica. Volem agrair especialment el treball de l'equip d'informadors ambientals perquè gràcies a ells i a elles, la ciutadania podrà apreciar millor la importància ecològica d'este lloc que l'Ajuntament té l'obligació de protegir i conservar”.

      En funció de l'interés del visitant, els informadors repartixen material adequat, com mapes, revistes de platja o tríptics de flora i fauna de la Devesa que es troben tant en castellà com en valencià. A més, la revista de platges es pot trobar en francés i anglés. Per als més menuts, s’ofereixen tallers de confecció de caretes i pintures de cara.

      Els informadors, oferixen la possibilitat de realitzar itineraris establerts per la Devesa amb audioguies en valencià, castellà, anglés o francés que es troben a disposició dels ciutadans, els que prèviament han d'omplir un document per a poder portar-se-les. També s'oferixen visites guiades en valencià i castellà. Estes passen per un tram d'itinerari paisatgístic i dels sentits, en els que “s'observa, se sent, s'ol i es toca” per tal dedesenvolupar les diferents percepcions.

      Les diferents rutes dels itineraris de la Devesa es poden consultar en la web www.albuferavalencia.com.

NOTA: Disposem de material gràfic.

           Disposem d'àudio.

                       

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

GABINET DE COMUNICACIÓ

València, lunes 17 de agosto de 2015

EL AYUNTAMIENTO ABRE EL PUNTO DE INFORMACIÓN DEL MUNTANYAR DE LA MONA EN LA DEVESA DE L’ALBUFERA

El Punto de Información del Muntanyar de la Mona, situado en el paseo que va desde El Saler a la playa, estará abierto de lunes a sábado en horario de 9:30 a 13:30 horas. En este horario, ocho informadores ambientales recibirán a público y visitantes de la Devesa y les informarán de las diferentes actividades que allí puedan realizar.

Para el concejal de Conservación de Áreas Naturales y Devesa-Albufera, Sergi Campillo “este punto de información quiere remarcar la importancia del bosque de la Devesa que la movilización ciudadana consiguió salvar de la especulación urbanística. Un bosque con una riquísima diversidad biológica. Queremos agradecer especialmente el trabajo del equipo de informadores ambientales porque gracias a ellos y a ellas, la ciudadanía podrá apreciar mejor la importancia ecológica de este lugar que el Ayuntamiento tiene la obligación de proteger y conservar”.

En función del interés del visitante, los informadores repartirán material adecuado como mapas, revistas de playa o trípticos de flora y fauna de la Devesa que se encuentran tanto en castellano como en valenciano. Además, la revista de playas la pueden encontrar en francés e inglés. Para los más pequeños se ofrecen talleres de confección de caretas y pinturas de cara.

Los informadores, ofrecen la posibilidad de realizar itinerarios establecidos por la Devesa con audioguías en valenciano, castellano, inglés o francés, que se encuentran a disposición de los ciudadanos, quienes previamente deben rellenar un documento para poder llevárselas. También se ofertan visitas guiadas en valenciano y castellano, que pasan por un tramo de itinerario paisajístico y de los sentidos, en los que “se observa, se siente, se huele y se toca”, para desarrollar las diferentes percepciones.

Las diferentes rutas de los itinerarios de la Devesa se pueden consultar en la web www.albuferavalencia.com.

campana_de_propinas