Información

JOAN RIBÓ RENUNCIA A COBRAR CAP EMOLUENT PER ASSISTIR Al CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA

Información
Diario Marítimo ; 01 Octubre 2015

A diferència de la seua predecessora Rita Barberá

Considera que és una activitat retribuïda amb el seu sou com a Alcalde

L'Alcalde de València, Joan Ribó, que demà assistirà per primera vegada al Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària, ha renunciat a cobrar emoluent algun, a diferència del que ocorria amb la seua predecessora en càrrec, que sí percebia una retribució econòmica per este concepte, per la seua assistència al Consell d’Administració en el qual està present com a membre nat en la seua qualitat d’alcalde de la ciutat de València.

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària començarà a les 9’30 hores en la seua seu de l'Edifici del Rellotge, amb la presència de Joan Ribó, qui ha assenyalat que ja percep un sou com a alcalde i considera que no ha de rebre retribució econòmica alguna de l'Autoritat Portuària per assistir a reunions en les quals es tracten assumptes que afecten a la ciutat de València.


                       

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

GABINET DE COMUNICACIÓ

Valencia, jueves 1 de octubre de 2015

A diferencia de su predecesora Rita Barberá

JOAN RIBÓ RENUNCIA A COBRAR EMOLUMENTO ALGUNO POR ASISTIRA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

Considera que es una actividad retribuida con su sueldo como Alcalde

El Alcalde de Valencia, Joan Ribó, que mañana asistirá por primera vez al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, ha renunciado a cobrar emolumento alguno, a diferencia de lo que ocurría con su predecesora en cargo, que si percibía una retribución económica por este concepto, por su presencia en este Consejo en el que está presente como miembro nato por su condición de alcalde de la ciudad de Valencia,.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria comenzará a las 9’30 horas en su sede del Edificio del Reloj, con la presencia de Joan Ribó, quien ha señalado que ya percibe un sueldo como alcalde y considera que no debe recibir retribución económica alguna de la autoridad Portuaria por asistir a reuniones en las que se tratan asuntos que afectan a la ciudad de Valencia.

campana_de_propinas