Información

UNA COMISSIÓ PORT-CIUTAT VETLARÀ PERQUÈ ES RESPECTEN ELS INTERESSOS DE VALÈNCIA

Información
Diario Marítimo ; 02 Octubre 2015

Així s’ha decidit en el primer Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València presidit per Aurelio Martínez, i amb la participació de Joan Ribó, celebrat hui a les dependències administratives del port.

L’alcalde de València, Joan Ribó, formarà part de la nova comissió delegada del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària per l’impuls de la integració territorial. Es tracta d’una comissió encarregada de resoldre tots aquells aspectes que afecten el port i la ciutat.

L’alcalde de València ha valorat “del tot positiva” la creació d’esta comissió ja que “per primera vegada, l’Autoritat Portuària i la ciutat de València tindran un lloc on dialogar i on poder resoldre els interessos que tenen cada una de les parts”. Esta comissió delegada estarà composada pel propi alcalde de la ciutat, Joan Ribó; Aurelio Martínez, com a president de l’Autoritat Portuària (i que també presidirà esta comissió); Josep Vicent Boira, en representació de la Generalitat (i que serà vicepresident de la comissió); Juan Carlos Moragues, en representació de l’Administració General de l’Estat; l’alcalde de Sagunt, Francesc Fernández; i Ramón Gómez-Ferrer, com a director general de l’Autoritat Portuària.

Al parer de l’alcalde, Joan Ribó, “molts dels problemes que s’han generat en barris com el de Natzaret, s’hagueren pogut resoldre a través del diàleg, i la nostra posició com a defensors dels interessos de la ciutat serà una constant en el sí d’esta comissió”.

D’altra banda, l’Ajuntament de València també ha proposta l’estudi de les possibilitats per a generar energia renovable en el port de la ciutat; així, s’analitzarà la viabilitat de generar energia eòlica en el propi port.


                       

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

GABINET DE COMUNICACIÓ

Valencia, viernes 2 de octubre de 2015

Así se ha decidido en el primer Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia bajo la presidencia de Aurelio Martínez y con la participación de Joan Ribó, celebrado hoy en las dependencias administrativas del puerto.

UNA COMISIÓN PUERTO-CIUTAT VELARÁ PARA QUE SE RESPETEN LOS INTERESES DE VALENCIA

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, formará parte de la nueva comisión delegada del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria por el impulso de la integración territorial. Se trata de una comisión encargada de resolver todos aquellos aspectos que afectan al puerto y a la ciudad.

El alcalde de Valencia ha valorado “del todo positiva” la creación de esta comisión puesto que “por primera vez, la Autoridad Portuaria y la ciudad de Valencia tendrán un lugar donde dialogar y donde poder resolver los intereses que tienen cada una de las partes”. Esta comisión delegada estará compuesta por el propio alcalde de la ciudad, Joan Ribó; Aurelio Martínez, como presidente de la Autoridad Portuaria (y que también presidirá esta comisión); Josep Vicent Boira, en representación de la Generalitat (y que será vicepresidente de la comisión); Juan Carlos Moragues, en representación de la Administración General del Estado; el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández; y Ramón Gómez-Ferrer, como director general de la Autoridad Portuaria.

Al parecer del alcalde, Joan Ribó, “muchos de los problemas que se han generado en barrios como el de Natzaret, se hubieran podido resolver a través del diálogo, y nuestra posición como defensores de los intereses de la ciudad será una constante en el seno de esta comisión”.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valencia también ha propuesta el estudio de las posibilidades para generar energía renovable en el puerto de la ciudad; así, se analizará la viabilidad de generar energía eólica en el propio puerto.{jcomments on}

campana_de_propinas